ویدئوهای مرتبط با فنس الکتریکی

در این صفحه از سایت اسپارا، شما قادر خواهید بود ویدئو های پروژه های مختلف، نحوه عملکرد، نحوه فعال شدن آلارم ها و تست فنی سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند  فنس الکتریکی را مشاهده کنید.

اخبار و رویدادهای فنس الکتریکی

معرفی شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا ازخبرگزاری صدا و سیما

معرفی فنس الکتریکی شرکت ایمن حصار پویا ازخبرگزاری صدا و سیما تبریز

معرفی و عملکرد فنس الکتریکی

تست فنس الکتریکی

عدم تاثیر بارندگی بر سیستم فنس الکتریکی

عدم تاثیر بارندگی بر سیستم فنس الکتریکی

بارندگی تاثیر سوء بر عملکرد سیستم فنس الکتریکی ندارد

تست آلارم در صورت باز شدن درب ورودی متصل به فنس الکتریکی

تست آلارم اتصال کوتاه فنس الکتریکی