پروژه های صنعتی

نمونه پروژه های اجرا شده فنس الکتریکی صنعتی

پروژه ها
کارخانه آذر نقش قائم، شهرک صنعتی صفادشت
کارخانه خوشگوار، تهران
کارخانه اورند پیشرو، شهرک صنعتی صفادشت
پروژه هزار و یک شهر، انتهای همت غرب
صنایع غذایی موجان، شهرک صنعتی صفادشت
کارخانه نوین زعفران، مشهد، شهرک صنعتی توس
کارخانه شرکت فرش پاتریس، دلیجان
کارخانه یکتا پلیمر، شهرک صنعتی صفادشت
کارخانه ایده آل – دلیجان
کارخانه آرد ستاره کردان، اتوبان کرج-قزوین، بعد از پل کردان