اسپـــارا

کرانه آسایش

فنس الکتریکی هوشمند اسپارا، محصولی از شرکت ایمن حصار پویا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ APS انگلستان اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ هوشمند در اﯾﺮان می باشد.

fence-spara

حافظ امنیت 

اکران بیلبوردهای تبلیغات محیطی برند فنس الکتریکی اسپارا

بیلبوردهای تبلیغانی فنس الکتریکی برند اسپارا با شعار حافظ امنیت در مناطق کرج-مهرشهر، چهارباغ و سهیلیه اکران شد.

ما بر آن شدیم تا قدم کوچکی در راستای تامین امنیت، رفع دغدغه ها و رسیدن به احساس آرامش مدیران صنایع، کارخانجات و مالکان باغ و ویلا و کشاورزان برداریم. برند اسپارا به صورت اقتصادی و بهینه سازی شده و با نگرش بهره برداری آسان و کاربرپسند و با استانداردهای روز جهان و با ظاهری مدرن طراحی گردیده است و قابل استفاده در پیرامون اماکن، صنایع، باغ و ویلا ها می باشد.
ما حافظ امنیت هموطنان، ترکیبی از سیستم های سنتی، هوشمند و مدرن را برای سلایق گوناگون به نام فنس الکتریکی اسپارا، خلق کرده ایم. اسپارا ضمن ایجاد حفاظ فیزیکی شیک و با زیبایی بصری پیرامون ویلا ها و اماکن، با  ارسال شوک استاندارد و فعال نمودن آلارم های محیطی و مطلع نمودن مدیران و مالکین از شرایط، از هر گونه نفوذ و ورود غیر مجاز جلوگیری می نماید.

ELECTRIC FENCE

سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند، فنس الکتریکی یکی از قوی ترین و پیشرفته ترین سیستم های صد در صد بازدارنده در برابر ورود غیر مجاز و شناسایی محل مورد تعارض شناخته شده است. این سیستم هوشمند جهت حفاظت از اماکن مختلف نظیر کارخانجات، کارگاه ها، باغ، ویلا و مجتمع های مسکونی مورد استقبال قرار گرفته است. فنس الکتریکی تمامی استاندارهای خارجی و داخلی، مجوزها و تاییدیه های مورد نیاز را  دارد و جهت بهره برداری  نیاز به دریافت مجوز خاصی ندارد.

آسایش در سایه امنیت

اسپارا با اتکا به دانش متخصصان داخلی و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، تمام مراحل مربوط به طراحی، ساخت و نصب سیستم هوشمند حصار الکتریکی را به شکلی مطلوب و موثر برای شرکت های دولتی، خصوصی و باغ و ویلاهای شخصی انجام می دهد.

پروژه ها

ﻣﺠـــﺮی ﭘﺮوژ هﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪد در صنایع، کارخانجات، هلدینگ های مواد غذایی، کارگاه ها و اماکن خصوصی

فنس الکتریکی هوشمند اسپارا جایگزینی مناسب برای سیستم های حفاظتی سنتی از قبیل، شاخ گوزنی، نرده، سیم خاردار، فنس توری و غیره می باشد که می‌تواند به صورت یک فنس فیزیکی مستقل و یا به ‌عنوان حفاظی مکمل در کنار فنس توری، نرده یا دیوارهای ارزان قیمت به کار رود.

سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند اسپارا
سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند اسپارا
سنسورهای حفاظت پیرامونی
سیستم های حفاظت پیرامونی

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﭙﺎرا